Privacy en cookies

PRIVACY-VERKLARING

Het Posthuis Theater hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij gaan zeer zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze verklaring geeft aan hoe het Posthuis Theater omgaat met uw persoonsgegeven en hoe het Posthuis Theater uw privacy als klant waarborgt.

Klantgegevens
Wanneer u onze website bezoekt, plaatst het Posthuis Theater  cookies op uw computer. Meer informatie over onze cookies vindt u in onze verklaring over cookies verderop in deze tekst.

Wanneer u als klant bij het Posthuis Theater een toegangskaart koopt, verwerken wij de volgende gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en rekeningnummer (bij verkoop via de website). Uw gegevens verwerken wij in onze klantendatabase, het Theaterreserveringssysteem TRS.

Naast klantgegevens beheren wij gegevens van relaties, zoals onze zakelijke relaties en artiesten. Onze zakelijke relaties worden in de contractendatabase en planningssysteem geplaatst.

Doeleinden verwerking
Het Posthuis Theater verwerkt uw gegevens allereerst om toegangskaarten aan u te kunnen verkopen. Uw naam, adres, postcode en woonplaats zijn dus noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. Dit geldt ook voor uw e-mailadres en telefoonnummer. Indien u kaarten bestelt via de website, wordt de bevestiging hiervan per e-mail gestuurd. In geval van wijzigingen, afgelastingen of calamiteiten zal het Posthuis Theater u eerst per e-mail (met leesbevestiging) informeren en vervolgens – bij het ontbreken van een leesbevestiging – telefonisch (proberen te) informeren.

Via de website kunt u zich inschrijven voor de e-mail nieuwsbrief van het Posthuis Theater. Bij het kopen van toegangskaarten voor voorstellingen, kunt u aangeven dat u de nieuwsbrief en onze theatergids wenst te ontvangen. Het Posthuis Theater stuurt u de nieuwsbrief en de theatergids toe, op basis van uw toestemming. Daarnaast kan het voorkomen dat het Posthuis Theater trouwe klanten de nieuwsbrief of de theatergids stuurt op basis van de (recente) bezoekhistorie. De verzending gebeurt op basis van de grondslag 'gerechtvaardigd belang'. Als trouwe klant gaat het Posthuis Theater ervan uit dat u prijs stelt op informatie. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de e-mail nieuwsbrief door u onderaan de nieuwsbrief af te melden of aan het Posthuis Theater te berichten dat u niet langer de theatergids wenst te ontvangen.

Na afloop van sommige voorstellingen stuurt het Posthuis Theater u een evaluatiemail. Het evalueren en verwerken van feedback van onze klanten ten aanzien van onze dienstverlening is voor ons van groot belang, zodat hiervoor een 'gerechtvaardigd belang' bestaat.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens (geanonimiseerd) gebruikt worden voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, namelijk om bezoekersanalyses uit te voeren.

De wijze van en de doelen voor de verwerkingen zijn ook vastgelegd in het verwerkingsregister van de gemeente Heerenveen. Klik hier voor meer informatie.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard
Het Posthuis Theater bewaart uw gegevens niet langer dan zeven jaar in de klantendatabase. Door het langer bewaren van gegevens kan het Posthuis Theater ook geanonimiseerde bezoekersanalyses en trendanalyses maken. Naast trouwe klanten bezoeken veel klanten ons maar eens in de zoveel jaar. Bezoekersanalyses en trends kunnen alleen gemaakt worden en in kaart worden gebracht, als deze over langere periode worden gemaakt.

Delen met derden
Het Posthuis Theater zal uw persoonsgegevens niet zomaar delen met derden. Het Posthuis Theater volgt de regels die hiervoor gelden, zoals bijvoorbeeld de regels over doelbinding. Doelbinding betekent dat gegevens alleen gedeeld worden als dit past binnen het doel waarvoor we de gegevens hebben verwerkt.

Het Posthuis Theater verkoopt voor derden met enige regelmaat kaarten. Dit zijn kaarten voor voorstellingen op locatie of in een ander theater. Ter uitvoering van de overeenkomst worden uw persoonsgegevens gedeeld met deze derden, op eenzelfde wijze als het Posthuis Theater uw gegevens verwerkt.

Voor onze dienstverlening maken we gebruik van leveranciers. Bijvoorbeeld voor bepaalde het software pakket van het Theaterreserveringssysteem. Deze leveranciers verwerken in opdracht van ons deze persoonsgegevens, waarvoor we verantwoordelijk zijn.

Beveiliging
Het Posthuis Theater is voortdurend bezig om de beveiliging van persoonsgegevens te optimaliseren. Zo is de website enkel in een veilige (HTTPS) omgeving te bezoeken en is het Theaterreserveringssysteem afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Rechten van betrokkenen
U heeft vanuit de privacywetgeving een aantal rechten:

* U mag inzage vragen welke persoonsgegevens we van u vastgelegd hebben;
* Als de persoonsgegevens niet correct of onvolledig zijn, dan mag u ons vragen om deze te corrigeren of aan te vullen;
* U mag ons vragen om de verwerking te beperken, bezwaar te maken tegen het vastleggen van de gegevens of de gegevens te wissen;
* Als we uw gegevens hebben vastgelegd op basis van toestemming, dan mag u uw toestemming intrekken;
* Als we uw gegevens hebben vastgelegd onder de wettelijke grondslag toestemming of uitvoering van een overeenkomst, dan mag u ons vragen om een bestand met uw gegevens beschikbaar te stellen in een digitaal bestand door een verzoek te doen op dataportabiliteit
* U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Functionaris voor de Gegevensverwerking van de gemeente Heerenveen, of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u gebruik wilt maken van uw rechten als betrokkene, kunt u een e-mail sturen aan het Posthuis Theater via info@posthuistheater.nl waarin u aangeeft van welk(e) recht(en) u gebruik wenst te maken. Wij zullen uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw bericht reageren op uw verzoek.

Functionaris Gegevensbescherming
De gemeente Heerenveen heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld, die ook voor het Posthuis Theater werkzaam is. De functionaris is te bereiken via privacy@heerenveen.nl.

Aanpassingen in deze privacyverklaring
Het Posthuis Theater behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 

COOKIES

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen om uw voorkeuren tijdens het surfen te onthouden. Cookies slaan nooit uw naam, adres, leeftijd of andere persoonsgegevens op. Alleen uw voorkeuren en interesses aan de hand van uw surfgedrag worden opgeslagen.

Welke cookies gebruikt de website van het Posthuis Theater?
Op deze website worden cookies gebruikt voor verschillende doeleinden.

Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om toegangskaarten te reserveren en om u naar behoren te kunnen laten surfen op de website. Deze cookies zijn onmisbaar voor de werking van de website.

Beperkte cookies
Met deze optie worden ook cookies toegestaan die de ervaring op de website verrijken. Bijvoorbeeld media van derde parijen, zoals video's. Ook houden we statistieken bij om de site doorlopend te verbeteren.

Alle cookies
Met deze cookies verzamelen we aanvullende informatie om onze marketingactiviteiten, zoals nieuwsbrieven en advertenties, zo effiënt en persoonlijk mogelijk te kunnen uitvoeren.

Hoe zet u cookies uit?
Als u aan de hand van het bovenstaande toch besluit cookies te willen blokkeren, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen. Let op, u kunt dan geen kaarten meer reserveren via de website. Cookies worden voor elke computer én browser waar u op werkt gebruikt. Als u meerdere computers en browser gebruikt, dient u dit proces per computer en browser te herhalen.

Cookies uitzetten:

Chrome

Internet Explorer

Firefox

Safari

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN VSCD

Het Posthuis Theater is aangesloten bij de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouw Directies en hanteert de Algemene Bezoekersvoorwaarden van de VSCD.  De Algemene bezoekersvoorwaarden zijn hier te downloaden.

KWETSBAARHEDEN MELDEN
De gemeente Heerenveen vindt het belangrijk dat haar systemen goed beveiligd zijn. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat er een zwakke plek te vinden is in onze systemen. Wanneer u een zwakke plek in één van onze systemen ontdekt, horen wij dit graag van u, zodat we snel gepaste maatregelen kunnen nemen.

Help ons door een melding te doen

  • Mail uw bevindingen naar website@heerenveen.nl. Wij behandelen uw melding altijd vertrouwelijk.
  • Deel of download niet meer data dan noodzakelijk is om het lek aan te tonen.
  • Wij doen ons uiterste best om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Wij houden u hierbij op de hoogte van de voortgang.