Het Posthuis Theater is als culturele instelling onderdeel van de gemeente Heerenveen en ontvangt jaarlijks een bedrag om haar taken te kunnen uitvoeren. Daarnaast ontvangt het Posthuis Theater subsidies van het Fonds voor de Podiumkunsten en van de provincie.

Binnen de gemeente Heerenveen werkt het Posthuis Theater samen met culturele instellingen als Ateliers Majeur, het Heerenveen Museum en Bibliotheken Mar en Fean in Heerenveen.