Het Posthuis Theater is dé culturele huiskamer van Heerenveen en wijde omgeving. Het belangrijkste doel van het Posthuis Theater is het hele spectrum aan podiumkunsten op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau aanbieden aan een zo groot mogelijk publiek. Je vindt er (moderne) dans, beeldend theater, toneel, (klassieke) muziek, cabaret, jeugdvoorstellingen, opera en theatercollege's.

Als aanjager en drager van talent, kwaliteit en diversiteit vervult het Posthuis Theater een belangrijke rol. Naast deze gidsfunctie, initiëren, faciliteren en coördineren we ook. We vervullen een actieve rol binnen de samenleving en ondersteunen daar waar mogelijk.

Dit alles om mensen te laten ontmoeten en te verbinden. Het Posthuis Theater is als cement voor de samenleving en zorgt voor een zekere mate van sociale cohesie: men identificeert zich met elkaar en/of voelt zich met elkaar verbonden.