Natalia Balanina

Bijke

Joke Tjalsma, Theun Plantinga | Pier21
vr 9 dec - do 19 jan
9 dec
-
19 jan

De nieuwe (Friestalige) voorstelling van Pier21 over samen zijn en alleen zijn.

Oer de foarstelling

Agnes wennet al jierren by René op de buert, mar gjin minske hat in idee wat Agnes by de ein hat. Sy is slim op harsels. Agnes bemuoit har mei net ien en sjochst har noait op ‘e dyk. As har hûn Bijke op in dei syn oandacht lûkt, fynt René Agnes langút lizzend op de keukenflier. Hy is noch mar krekt op ‘e tiid. Agnes wurdt mei de ambulânse ophelle. Sa bedarret Bijke by René.

Hie hy earder mei har kontakt sykje moatten? Of wie it krekt goed dat er har gewurde liet, om’t sy net siet te wachtsjen op oare minsken? René begjint te twifeljen. Ek oan himsels. Uteinlik moat er tajaan dat er Agnes better begrypt as dat er earst trochhie en dat er mear op har liket as dat er wol.

Uit de recensies

Theaterkrant
"Vertederende hond verwarmt de harten"

Omrop Fryslân
"Een cadeautje: puur toneel met een hond in de hoofdrol"

Leeuwarder Courant
"In peareltsje"

Scéne's 
"Betekenisvol theater over eenzaamheid"

Over de voorstelling

Agnes woont al jaren op hetzelfde buurtje als René, maar niemand heeft een idee waarmee zij zich bezig houdt. Ze leeft erg teruggetrokken en afgezonderd. Agnes bemoeit zich met niemand en ze laat zich nooit buiten zien. Als haar hond Bijke op een dag zijn aandacht trekt, vindt René Agnes languit liggend in de keuken. Hij is nog maar net op tijd. Agnes wordt met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Zo belandt Bijke bij René.

Had hij eerder met haar contact moeten zoeken? Of was het juist goed dat hij Agnes haar gang liet gaan, omdat zij niet zat te wachten op bemoeienis van andere mensen? René begint te twijfelen. Ook aan zichzelf. Uiteindelijk moet hij toegeven dat hij meer van Agnes begrijpt dan hij eerst door had en dat hij meer op haar lijkt dat hij zou willen.

Credits

Tekst: Bouke Oldenhof. Regie: Jos Thie. Spel: Joke Tjalsma, Theun Plantinga.